Work # 1   Katerina Dimitrova • Albert Mitringer • Paulina Slivkova